Poplave

Poplave se mogu pravovremeno predvidjeti i prognozirati, ali vrlo često mogu nastati iznenada

Izbjegavajte vodu koja je u pokretu

Budite pažljivi u područjima gdje se voda povukla. Putei mogu biti oštećeni i opasni

Vratite se u svoje domove tek kad nadležne službe proglase da je to sigurno

Nemojte koristiti elektrićne uređaje bez prethodne provjere

Očistite i dezinficirajte sve površine

Budite pažljivi pri ulasku u zgrade zbog oštećenja koja su mogla nasta

AKO STE KOD KUĆE

Pripremite torbu s lijekovima, osobnim dokumentima te najosnovnijim stvarima

Idite do najvišeg kata u kući i čekajte djelatnike službi zaštite i spašavanja

Informirajte se putem radija, televizije i interneta

Ne dirajte električne uređaje ako ste mokri ili stojite u vodi

Vodu iz javnog vodovoda nemojte piti dok se ne uvjerite da je sigurna za piće. Do tada pijte prokuhanu ili flaširanu vodu.

AKO STE NA OTVORENOME

Udaljite se od mjesta ugroženog poplavom, ukoliko je to moguće

Popnite se na povišeno mjesto i ostanite tamo do dolaska pomoći

Izbjegavajte hodanje kroz sve poplavne vode

Ako ste u automobilu i ne možete se bez rizika prevesti do sigurne pozicije, odmah ga napustite i popnite se na povišeno mjesto